Ønsker informasjon

Følgende navn på eier av norske Riley biler har vi.
Hvis noen har noe informasjon eller korrigeringer er jeg takknemlige for å høre det.

Send en epost til: dag.jarnoy AT hotmail.no (bytt ut AT med @ )

William Gravn
Willhelm Vold
Verena Wigholm Schurter
Vent Gjærde
Tørres Hegre
Trygve Hjelm
Trond Nielsen
Tovmo
Torvestad
Tore V. Fjeld
Torbjørn Gysler
Toralf Kildal
Tor Ole Bang-Steinsvik
Tor Bang-Steinsvik
Tom Ryberg
Tom Nordli
Thorbjørn Sandvold
Thor Petter Christoffersen
Thor Christiansen
Thomas Lund Leivseth
Terje Sæthre Risløkka
Terje Lund Grorud
Terje Gyseler
Sørensen & Balchen
Syberg og Syberg
Sverre Sandberg
Sveinung, Jon, Landsverk
Svein Storsveen
Svein Larsen
Storsveen
Stein Bauer
Stein Andersen
Stefan Solberg
Skipsreder Wallem
Skipsr. Bjørge
Sigmund H. Eriksen 
Sigmund Finnestad
Rune Flikke
Roy Jacobsen
Rolf Ugelstad
Rolf Ingebretsen
Rolf Hjalmar Svendsen
Rolf Bjønne 
Roland Haraldson
Roar Schjerven
Riis
Reidar Kristoffer Eriksen
Raymond Brynhildsen
Ragnvald A. Høifors
R. Oliver
Peter Vogt
Peter Glatved
Per-Erik Andersen
Per-Erik Andersen
Per Kr. Lundby
Per Henning Helle
Per Haaversen
Per Albertsen
Paul Søreng
Ove Andersen
Otto Skålvik
Ole Sehested
Olav A. Løland
Oddmund Stensrud
Oddbjørn Hagen
Odd Svendsen
Odd Berg
Nils-Erik Kristenson
Nils Johan Nilson
Nevø av Johannesen
Mona Karlsen
Marie Helliksen
Magnar Søgård 
Leiv Naustdal
Lars Myhre
Lars Ljungqvist
Kristian Benestad
Konsul Odd Berg?
Konrad Dahl
Knuth Jahr
Knut Bergesen 
Kjell Ukkelberg
Kjell Tomter
Kjell Nordin
Kjell Hansen
Kenneth Eklund
Karl Fritjof Johansen
Karl Dillerud
Kai Klein
John Coventry Phillips
Johannesen
Jens Åge Kjærran
Jarl Fleten
Jann Jæger
Jan Heftye Blehr
Jan Evang
Jan Erik Ulstein
Jan Birger Johanesen
James Eves
J. Tostrup
J E Skjefstad
Iver Hagen
Ivar Karsten Brokhaug,
Inge Rygg
Håkon Holte 
Håkan Sandberg
Holkestad, Storemyra
Holger Olsen 
Herr Normann
Henry Arnt Nilsen
Henrik Ekstrøm
Hartvig V. K. Wiese
Harald Os
Harald Ludvigsen
Harald Kolset
Harald Hovde
Harald Haugerud
Hans Olav Drabløs
Hans Mustad
Hans Hernæs
Gunnar Rohr Torp
Gisle Breistein
Geir Rønning
Geir Jimmy Johansen
Først reg 58
Fru Mossige
Freddy Olsen
Frank Lyons
Finnstad Autoco
Eva Mohr
Eskild Olsson
Erik Juelsen
Erik Fosseid
Erik Drechler
Erik Dahl Andersen.
England
Engelsk eier
Eng. Ambasade
Eliv Martin Hereid
Einar Michelsen
Einar Harboe
Einar Etland
Egil Jacobsen 
Edkvist
Dyre Halse 
Disp. Christensen Stål
Dag Jarnøy
Conrad Mohr
Christian Felix
Carl Olaf Lie
Carl Edquist
Bård Nielsen
Bård Ivar Storsveen
Bård Glein
Børre Roås
Brian Dorans
Bjørn Reidar Andersen
Bjørn Railton
Bjørn Lie
Bjørn Leonard Finnestad
Bjørn Haugstad
Bjørn Bergskaug
Bernt Pedersen
Axsel Guldbrandson
Asbjørn Huseby
Asbjørn Furuvarp 
Arthur J. Sellevold
Arnt Ivar Lund
Arne Sauarlia
Arne Mathisen
Arne Asbøll
Armand gårdbruker
Arild Karlsen
Anne-Marie Nørholm
Ann Katrin Olsen
Andersen og Riise kaross
Alf Enoksen
Alek

 


All informajon er av interesse, Dag Jarnøy

Til side 1