Kart Bydel Nordstrand 5

 

 

Kart: © Oslo Kommune, Plan og Bygningsetaten

Til kartside Link til oversikt hele bydel

Ved Holtet og oppover Link til H kart,

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org