Kart Bydel Nordstrand 2 (Ekebergsletta og Brannfjell)

 

Kart: © Oslo Kommune, Plan og Bygningsetaten.

 

Til kartside Link til oversikt hele bydel

Ved Holtet og oppover Link til H kart,

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org