Norsk Riley Register.

På denne siden er det informasjon og bilder om Riley biler som har vært eller er i Norge

Sist redigert: 4.11.2022

Riley RM type 2,5 liter

I perioden 1945 til 1954 ble det solgt ca 8 stk Riley 2,5 liter i Norge.

Riley importører var Sontum i Oslo og Wigand i Bergen.

 

Riley Nytt

 

Alle bilene i listen under har fått et nummer av meg for å lettere skille dem fra hverandre. 2,5 liter fra B1 og oppover


Rolf Ugelstad
Foto bil: Riley B1, A 19932 ( DA 15052)

Riley B1
Type: 2,5 liter RMB
Chasiss nummer: 58 S 3795 (Plate på torpedovegg)
Karosseri nummer: A35319 (Det står i treverk i motorrum. Underleverandør laget treoverbygg til Riley)
Årsmodell: 1948
H/V styrt: V
Motor nr 3795 (nå er det motor 6786).
Når kom bilen til Norge: 1949
Første norske reg. nr: A 19932
Første eier i Norge: Rolf Ugelstad, Oslo
Andre eiere: Fra 1955 Arne Mathiesen, fra 1970 Dag Jarnøy, fra 12.05.1972 Tore V. Fjeld, fra 1975 Svein Storsveen, fra 1976 Ove Andersen, fra 1977 Knuth Jahr, fra 1986 Erik Juelsen,
fra 1988 Peter Vogt og fra 2005 Dag Jarnøy.
Eier i dag: Dag Jarnøy, Oslo
Reg. nr. i dag: A 19932 ( var DA 15052 fra 1971 til 2007)
Div. merknader: Bilen var original sort, så lakkert mørk grønn, lys gul og nå er den hvit. Mer info her.
Bilen har originalt venstreratt (nå kun 2 (3) Riley 2,5 liter i Norge med dette).

Riley B2 på Høvik 2008

Riley B2
Type: RMD
Ch. nr: 60D7370
Årsmodell: 1950
H/V styrt: H
Når kom bil til Norge: Mai 2008
Første norske reg. nr: C-3300

Første eier i Norge: Jan Heftye Blehr
Andre eiere:

Eier i dag: Jan Heftye Blehr
Reg. nr. i dag: C-3300

Diverse merknader:
Importert fra USA tidligere eier der var Frank Lyons fra 1978.
Eneste cabriolet som har vært registrert i Norge. Kun en roadster finnes i Stavanger, resten er Saloon modeller.


 

Foto til venstre Gunnar R. T. og foto til høyre er fra Freddie Olsen.

Ch.nr. skilt er bevart og er hos D.J.

Riley B3
Type: 2,5 liter RMB
Ch. nr: 61 S 8106 motor 6786
Årsmodell: 1951
H/V styrt: V
Motor 6786 (denne er nå i Riley B1)
Når kom bil til Norge: 1951
Første norske reg. nr: B 33805, senere A 84388
Første eier i Norge: Hr. Normann (jobbet i Forsvarets sanitet).
Andre eiere: Hr. Alrek, fra 1955 Gunnar Rohr Torp, Jevnaker. Fra 1959 - 1961 Freddie Olsen, Vestby.
Senere eier var Iver Hagen som drev Wessels Pensjonat i Oslo, kjøpt som delebil i 1971 av D. Jarnøy og motoren er fortsatt i bruk i B1.

Diverse merknader: Bilen ble hugget som delebil i 1971 av Dag Jarnøy. Se foto her. Den sto da på Flisa i Solør. Den hadde uoriginal bakstilling og bremser bak var fjernet.
Motor hadde vært ruset uten oljetrykk, taket var malt innvendig med maling, utvendig tak var fjernet. Motor er i dag i Riley B1.

. Riley 4, når Skjefstad eide den
Riley B4, A 29790 (uten skjermer) .

Riley B4

Type: 2,5 liter RMB
Ch. nr: 60 S 6157
Årsmodell: 1950
H/V styrt: H
Når kom bil til Norge: 1950
Første norske reg. nr: A 174
Første eier i Norge: Den Engelske Ambasade i Oslo.
Andre eiere: Fra 1953 J. Tostrup, fra 1965 Trygve Hjelm, fra 1968 Børre Roås, fra 1973 J. E. Skjefstad, Hans Hernæs i Bærum til 2018.
Eier i dag: Ann Katrin Olsen, Grimstad
Reg. nr. i dag: ( A 29790 )
Diverse merknader: Hos Hans Hernæs i ca. 30 år. Den er var ikke ferdig innvendig.
Sir Michael Wright og Sir Peter Scarlett var de Britiske Ambassadørene under 1950-tallet, så kanskje det var en av disse som brukt bilen.

Bilen er til restaurering hos eier i Grimstad.

Riley B5 i 2007 . Eldre foto

Riley B5
Type: 2,5 liter RMB
Ch. nr: 57 S 2357
Årsmodell: 1947
H/V styrt: H
Motor: B495
Når kom bil til Norge: 1950
Første norske reg. nr: A 22067
Første eier i Norge: Syberg & Syberg Oslo,
Andre eiere: Fra (1952 Kai Klein Trondheim?), fra 1952 (til Asker) C 2671, fra 1953 Sveinung Landsverk på Rauland, så broren Jon og senere nevøer, fra 1984 K. Ukkelberg.
Fra 1993 Terje Lund Grorud på Rudshøgda, Stefan Solberg på Lena, Per Albertsen, Krokkleiva.
Eier i dag: Hans Hærnes, Bærum
Reg. nr. i dag: C 2671
Diverse merknader: Den eldste av denne typen (RMB) i Skandinavia. RMB begynte på ch. nr 2000, og denne har 2357.
Motor var ble overhalt, men etter en feil på denne, har man satt inn en Volvo B20 som fungerer bra.

 

MDU 955 Riley B6

Riley B6
Type: 2,5 liter RMB
Ch. nr: 62 S 9543
Årsmodell: 1952
H/V styrt: H
Når kom bil til Norge: ca 1990 (Reg. MDU 955)
Første norske reg. nr: UA 14825
Første eier i Norge: Odd Svendsen på Sandane
Andre eiere:
Eier i dag: Per Henning Helle, Dale i Sunnfjord.
Reg. nr. i dag: S 6237
Diverse merknader: Nåværende eier har restaurert bilen.

Riley B7, BL 64000

Riley B7
Type: 2,5 liter RMF
Ch. nr: RMF 10957
Årsmodell: 1953
H/V styrt: H
Når kom bil til Norge: ca 1980
Første norske reg. nr: BL 64000
Første eier i Norge: Svein Storsveen
Andre eiere: Tor Bang-Steinsvik i Bærum fra 1985
Eier i dag: Alan Hince, England fra april 2007.
Reg. nr. i dag: med sitt opprinelige engelske nr. NYL 490.
Diverse merknader:
Bilen ble i sin tid restaurert av Svein Storsveen.

 

Riley B8 i Valdress når Lars Myhre eide bilen

Riley B8
Type: 2,5 liter RMB
Ch. nr: 59 S 3911 motor 3911
Årsmodell: 1949
H/V styrt: V
Når kom bil til Norge: 1949
Første norske reg. nr: A 20732
Første eier i Norge: Bernt Pedersen (norsk attache i London)
Andre eiere: William Gravn Bygdø Oslo 1950-52, Arthur J. Sellevold Oslo, Lars Myhre Alnabru, fra 1961 Bjørn Fjeldaas,
som overlot bilen til sin sønn Sven. Sønnen tok den ut av trafikk i 1970 årene. Bilen har siden vært lagret i Trondheim. Restaurering skal starte i 2022.
Eier i dag: Sven Fjeldaas.
Reg. nr. i dag:
Diverse merknader: Restaurering vil ta lang tid.

 

Riley B9

Riley B9
Type: 2,5 liter RMB
Ch. nr: 61 S 8476 og motor 7127
Årsmodell: 1951
H/V styrt: H
Når kom bil til Norge: 1951 (og 1958)
Første norske reg. nr: C 9368
Første eier i Norge: Skipsreder Wallem kjøpte bilen i Norge og fikk den levert i Hong Kong. Tilbake i Norge i 1958.
Andre eiere: 1958 Peter Glatved på Haugen gård ved Sandvika i Bærum. 1961 Hartvig V. K. Wiese, Bergen, ... , Gisle Breisten.
Eier i dag: Fra 1983 Sigmund Finnestad, Stavanger.
Reg. nr. i dag: (C 9368)
Diverse merknader: Bilen er ombygd til replika av type Reinbold & Christie drophead i England i 1991 av Colin Readey. (Lakk, interiør og montering gjenstår).
Eier skulle
selge bilen, bud vil bli vurdert.

.
Riley B10, som JU 54050 i 1986 Festningsplassen i Oslo, og senere som R 2500 her i 2013 i Ålesund

Riley B10
Type: 2,5 liter RMB
Ch. nr: 60 S 7679
Årsmodell: 1950
H/V styrt: H
Når kom bil til Norge: 1986
Første norske reg. nr: JU 54050
Første eier i Norge: Gunnar Rohr Torp, Jevnaker
Andre eiere: Brian Dorans (reg. på nytt nr R 2500), neste eier Sigmund Finnestad, Stavanger, Stormyra Ritell DA (Holkestad), Bjugn, Hans Olav Drabløs, Ålesund fra 2011
Eier i dag: John Christian Nygård, Eidsnes.
Reg. nr. i dag: R 2500
Diverse merknader:
Bilen er på veien og brukes regelmessig om sommeren.

 

Riley B11, A 12976

Riley B11
Type: 2,5 liter RMB
Ch. nr: 61 S 8315 motor nr. 7021
Årsmodell: 1951
H/V styrt: V (ombygget fra H)
Når kom bil til Norge: Fra Sveits i 1963
Første norske reg. nr: A 12976
Første eier i Norge: Verana Wigholm Schurter på Bøler i Oslo 1963
Andre eiere: T. Gysler og M. Helliksen til 1968, og så Bjørn Bergskaug i Enebakk
Eier i dag: Oddmund Stensrud på Tomter
Reg. nr. i dag: A 12976
Diverse merknader: Bilen var først bankdireksjonsbil i Sveits. Bilen har soltak. Eier vurderer salg av bilen.

Riley B12, E 152

Riley B12
Type: 2,5 liter RMF
Ch. nr: 10709
Årsmodell: 1953
H/V styrt: H
Når kom bil til Norge: Fra England i 1995
Første norske reg. nr: E 152
Første eier i Norge: Thorolf Kildal, Harestua. Så i 2009, Kenneth Eklund Tiurveien 15, Ørje, Bjørn Haugstad, Nøtterøy til juli 2012.
Eier i dag: Otto Skålvik, Hitra
Reg. nr. i dag: E 152
Diverse merknader:
.

Riley B13, DE 72500

Riley B13
Type: 2,5 liter RMC roadster
Ch. nr: 62 SS 7621
Årsmodell: 1950
H/V styrt: H
Når kom bil til Norge: 1980
Første norske reg. nr: DE 72500
Første eier i Norge: Axel Gulbranson på Skedsmo
Andre eiere: Harald Ludvigsen fra 1995
Eier i dag: Tørres Hegre på Sandnes fra 2000
Reg. nr. i dag: DE 72500
Diverse merknader:
Den eneste Riley RM roadster i Norge

Bilen var kremgul med sort tak og forskjermer.

Riley B14
Type: 2,5 liter RMB
Ch. nr: 58 S 3757
Årsmodell: 1948
H/V styrt: V
Når kom bil til Norge: 1949
Første norske reg. nr: C 2389
Første eier i Norge: Stein Bauer Asker st. (reg C 8950)
Andre eiere: Eier i 1958 Jann Jæger, 1961 Stein Andersen og i 1963 var det Jan Birger Johannessen på Bekkestua, solgt til et bruktbilfirma i Pilestredet i Oslo.
Eier i dag: ?
Reg. nr. i dag:
Diverse merknader: Bilen hadde en brann i forbindelse med forgasserreparasjon. Treverk var råttent. En del rust ved bagasjerom (nedsunket) Bilen er nok hugget.

 


Riley B15 på hjørnet av Dronningensgate og Revierstredet i begynnelsen av 1960 årene

Riley B15
Type: 2,5 liter RMB
Ch. nr: 59 S 14833
Årsmodell: 1949
H/V styrt: H
Når kom bil til Norge: 1949
Første norske reg. nr: A8936
Første eier i Norge:
Andre eiere: Disponent i stålfirma Christensen, bilen ble byttet inn hos Erik B. Winter og så kjøpt av Kjell Tomter Dronningsg 4 Oslo.
Eier i dag: ?
Reg. nr. i dag:
Diverse merknader:
Vi vet ikke videre sjebne antakelig hugget. Farge var lys gul og sort.


 

Riley og Sandvold

Riley B16
Type: 2,5 liter RMB
Ch. nr: 58S3831
Årsmodell: 1948
H/V styrt: H
Når kom bil til Norge: 1949
Første norske reg. nr: A 21900
Første eier i Norge:
Andre eiere: Konrad Dahl, Stokke, 1969 Thorbjørn Sandvold, Sandefjord,  
fra 24.4.2020 Per-Arvid Trollsås, Kodal, eier fra 21.7.2022 Bjørn Rød, Skien.
Reg. nr. i dag: Z 97207
Diverse merknader:
Bilen har soltak. Bilen ble avertert på Finn for kr. 99 000 juli 2022.
Gammelt bilde av chasiss hvor Jaguarmotor og drivverk var montert. Bilen i garasje i Horten uferdig i 2006.

Riley B17
Type: 2,5 liter RMB
Ch. nr: 58 S 3841 motor: B 2260
Årsmodell: 1948
H/V styrt: V
Når kom bil til Norge: 1948
Første norske reg. nr: A 19854
Første eier i Norge: Skipsreder Bjørge, Oslo
Andre eiere: Fra 1953 Ragnvald A. Høifors, fra 1966 Gunnar Rohr Torp. Rolf Ingebretsen i Horten eide bilen siden 1967
Eier i dag: Bilen er hugget.
Reg. nr. var Z 55004, har ikke hatt skilt siden 1967.
Diverse merknader: Bilen var ombygget med ny motor Jaguar: 3,2 liter motor, drivverk, bremser og bakstilling.
Bilen er hugget. Jaguardeler overtatt av en Jaguarentusiast.
Riley deler: Ramme, karosseri og mange deler ble overtatt av Thorbjørn Sandvold som har solgt det til mange som deler.

Riley B18
Type: 2,5 liter RMB
Ch. nr: 58S3069
Årsmodell: 1948
H/V styrt: H
Når kom bil til Norge: 12.5.1955
Første norske reg. nr: C455, fra 1962 A 11617
Første eier i Norge: ?
Andre eiere: Geir Jimmy Johansen, Skippergt 9 i Oslo eide bilen ca 1963. Den var da i litt dårlig forfatning. Farge lys gul og sort.
Terje Sæthre på Risløkka hadde bilen en stund før han hugget den opp i 1965.
Eier i dag: Hugget
Diverse merknader:
Chassisnummerplate er bevart, denne bilen ble laget Coventry, fra 1949 ble Riley fabrikken flyttet til Abigdon

Riley B19
Type: 2,5 liter RMD
Ch. nr: 60D6654
Årsmodell: 1950
H/V styrt: V
Når kom bil til Norge: 6.8.2015
Første eier i Norge: Thomas Lund Leivseth
Andre eiere: England...
Eier i dag: Thomas Lund Leivseth, Lena
Reg. nr. i dag: W7076
Diverse merknader:
Bilen hadde en 6 sylindret Ford motor når den kom fra England.
Det er nå satt inn en 4 sylindret 2,3 liter Volvomotor. Se bildet over.

Riley B20

Riley B20
Type: 2,5 liter RMB
Ch. nr: 60S6853
Årsmodell: 1950
H/V styrt: H
Når kom bil til Norge: 1953
Første norske reg. nr: E8203,
Første eier i Norge: ?
Andre eiere: Magnar Søgård Bølerlia 53 Oslo fra 1958 med reg. nr.11 15 37. Fortsatt eier i 1963
Eier i dag: Antakelig hugget
Diverse merknader:
Bilen kan sees på et bilde på Digitalarkivet ved Norges Bank

--------

10 stk. Riley 2,5 liter er kjørbare i dag 2 av disse med originalt venstreratt og en ombygget til venstreratt.

Alle korreksjoner og tilføyelser på det ovennevnte mottas med takk

Kjenner du til en Riley i Norge eller har et foto av en Riley, ta kontakt med meg: dag.jarnoy krøllalfa hotmail.no (erstatt krøllalfa med @ ).

D. Jarnøy, Lindbäckveien 15a, 1163 Oslo

Til Riley RM 1,5 Til Riley Pathfinder Til Riley div andre typer Til Riley DJ 1 Til Riley DJ 2 Til Riley DJ 3

 

Til Riley Norge side

RileyNorgeR