Riley DJ 1

Bilder av 1948 modell Riley RMB 2,5 liter Saloon ch. 58 S 3795.
Den hadde originalt motor nr 3795 (nå er det motor 6786).
Karosseri nummer (som står på treverk) er A35319.
Bilen hadde først registreringsnummer A 19932.
Den fikk fra 1971 nytt registreringsnummer DA 15052.
I dag er den satt tilbake til A 19932.
Bilen har 4 sylindret motor på 100 HK,
toppventilert med 2 høytliggende kamaksler,
crossflowmotor med 2 forgassere, 4 trinns girkasse og toppfart
på 150 km/t som var meget høyt etter datidens forhold.

English

Det eldste kjente bildet er fra 1961, Øystein Mathiesen leker med sin fars bil på Brattlikollen i Oslo.

 

Bilen fotografert i innkjørslen til Dag Jarnøy i Ringshusveien i Oslo i 1972.
Bilen er original med venstreratt (i dag den eneste Riley RM 2,5 i Norge med dette originalt).

Bilens eierrekke:

Odd Storm Wang, agenten som antakelig importere eller solgte bilen

  1. Rolf Ugelstad (skipsreder) som registrete bilen den 9.03.1949, bilen fikk da reg. nummer A19932
  2. Arne Mathiesen registrerte den 17.10.1955, senere ble skilt levert inn 30.06.1969
  3. Dag Jarnøy (eier fra 1970) registrerte den 14.05.1971 (Bilen fikk da reg.nummer DA 15052).
  4. Tore V. Fjeld registrerte den 12.05.1972
  5. Svein Storsveen (kjøpte bilen i 1975) registrerte den 19.01.1976
  6. Ove Andersen registrerte den 29.09.1976
  7. Knut Jahr registrerte den 18.03.1977 (innleverte skiltene 15.04.1980, skilt utlevert igjen den 28.05.1984)
  8. Erik Juelsen registrerte den 7.08.1985
  9. Peter Vogt registrerte den 06.04.1988
  10. Dag Jarnøy registrerer den 17.08.2005, senere ble de gamle skiltene A19932 satt på igjen.

 

Dag Jarnøy hellakkerte bilen mørk grønn i 1971 (den var original sort), ny motor ble satt inn.
Svein Storsveen gjorde store utbedringsarbeider blant annet nytt tak og dørsider innvendig. Fjerning av rust og utskifting av treverk i A stolpe og tak. Han lakkerte bilen gul.
Knuth Jahr demonterte bilen og fikk sveiset inn blant annet rustfritt stål i bunn av bilen (under setene) og monterte eksosanlegg i rustfritt stål.
Erik Juelsen lakkerte bilen hvit slik den er i dag.

Interiør etter at dashbord fra delebil 1951 modell 61 S 8106 (A 84388) var installert. Turteller ble felt inn foran ratt, den er senere fjernet. I tillegg ble komplett motor fra den samme delebil satt inn, så motoren har nå motornummer 6786. Topplokk har nylig vært av og det finnes ingen spor av sylinderslitasje.

 

Bilen fotografert i innkjørslen til Dag Jarnøy i Ringshusveien i Oslo i 1972

 

Bilen i 1976 når Svein Storsveen hadde restaurert og lakkert den.

 

Bilen i 1986 når Erik Juelsen eide bilen og her deltok i Sandvigen - Sundvollen løpet.

 

 

Se bilen i 2005.(Riley DJ 2)

 

Til Riley RM 2,5 Til Riley RM 1,5 Til Riley div andre typer Til Riley DJ 3