Nytt 2018

Oppdatert: 09.11.2018

Historisk oversikt over møter mm fra BLF ble startet.

 

Neste møte i BLF blir 15. november kl. 19 på Bekkelagshuset.

 

Tema blir foredrag om:

Hovedveier sørover fra Christiania.

Skyss ut fra byen gjennom vårt område til Norby og Nesset i gamle dager.

Vi ser på hvor skysstasjonene var. Det er en del steder som var vertshus, gjestgiverier og hvilesteder.

Så her har vi med steder som: Prisdal, Ljabru, Lille Stensrud, Ljan, Tyrigrava, Sandvigen og Ringnes (Hjulet) for å nevne noen.

Vi ser også på hvem som hadde lov å lage og eller skjenke brennevin.

Og hva solgte de på Halvtønna?

BLF har bedt sine medlemmer om å sende mobilnummer så vi kan sende SMS meldinger.
Vi vil ikke informere i tide og utide.
Tanken er en info med link til vår hjemmeside en stund før et møte, og en påminnelse dagen før, vi snakker om totalt 4 - 8 ganger i året.
Når vi sender en info med link, behøver man ikke følge link, noen telefoner har jo ikke den muligheten. Man går da bare inn på BLFs hjemmeside under nytt med sin PC.
Vår melding på mobilen er bare en påminnelse. Vi slipper sende masse brev og hvis noen flytter så får vi ofte brev i retur og har ikke ny adresse.

Mobilnummeret er derfor enkelt å bruke til å få kontakt med medlemmer.

 

 

Hans-Petter Gulbrandsen har gått bort.

Hans-Petter var en av de første som engasjerte seg i det lokalhistoriske arbeidet i Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening (BLF). Med sitt alltid smittende humør og evne og vilje til å trå til når noe skule gjøres var han straks et aktivum i den nystartede foreningen. Med stor kontaktflate og ustoppelige engasjement kunne han få til det umulige når vi skulle arrangere møter eller få til praktiske løsninger i organisasjonens tidlige år. Et enestående hjertelig sinnelag og smittende humør, men samtidig en beskjeden personlighet som ikke ønsket å få rampelyset rettet mot seg. I de senere årene har sykdom lagt stadig større hindringer i veien for denne vår kjære medspiller og humørspreder.
Vi vil alltid minnes Hans Petter med dyp respekt og glede i minne. Vi sender våre varme tanker til Marit og barn og barnebarn.

 

Sett av dato 12. september kl 18, da skal BLF ha en lokalhistorisk vandring på Ekebergsletta med start på Brannfjell skole.

Endelig punkter vi skal besøke på vandringen er ikke endelig fastlagt, men på Sletta og i kanten av Brannfjell er det mange interesserte områder.

Turen er beregnet til et par timer.

På dette gamle bildet ville Myra Husmannsplass ha ligget til høyre, midt på i skogen Steinbruddet og øverst ser vi 2 typer hytter som er her fortsatt.

 

 

Nytt skilt ved Ekebergveien ble satt på plass for noen dager siden og i dag kom skilt nr. 2 som peker mot minnesmerket til Luftskipet Norge.

 

Les den utrolige historien her

Minnesmerke på Ekebegsletta over Roald Amundsens luftskipslandingsplass, når han var på vei til Nordpolen i 1926, er nå oppgradert.


I mange år lå det 3 kampesteiner og den midterste fikk for noen år siden ny plakett av Oslo Kom. Kulturetaten.

BLF har nå fjernet 2 kampestener som bare skjemmet, lagt knuste heller penere på plass og dandert med sand og jord.

 

Foto fra venstre: Terje Hagerup-Nielsen, Dag Jarnøy og Knut Larsen.

 

Nå er vannet satt på. Ved dugnad med BLF medlemmer har vi rensket brostener for et lass gress, mose og jord.

Det er også høytrykkspylt melleom stener for å fjerne ugress.

 

BLF har vist ansvar og reparert morkne benker som er erstattet med nye. Arbeid og materialer er gave til Oslo Kommune.

Vi har også reparert ødelagt vannrør og satt opp skilt. Vannet settes på om en drøy uke.

Fjerning av gress på brosten tar vi snart. Da blir stedet som det var i 2002 når det var nytt.

 

De aller fleste har nå betalt kontingenten for 2018 med kr 230.

BLF ønsker mobilnummer til alle medlemmer, men kun litt under halvparten av medlemmene har sendt inn mobilnummer.

 

Lokalhistorisk vandring er nå avholt:

Vandringsleder:   Leif Gjerland
Tidspunkt:            Torsdag 5. april kl. 17:00
 Frammøte:           På Oslo torg, rett ved Oslo ladegård
Ankomst:              Trikk 18 og 19 / buss 34 og 74 til St. Halvards plass

BLF ønsker mobilnummer til alle medlemmer

Skriv epost til dag.jarnoy@hotmail.no med medlemsnummer og mobilnummer

Vi vil da ved behov sende en SMS med link til BLFs hjemmeside.
Brevet vil ligge her til alle slik at vi ikke behøver sende vanlig brev til alle.

 

 

Møte tirsdag 6. februar 2018 på Bekkelagshuset kl. 19.

Foredrag om Vanningsten skjenkested som lå på Bekkelaget, Jomfruhagen og Kafe Fjellsol.

Link til Dropboks hvor video av foredraget ligger:

 

Ekebergbanen 100 år sto i fokus når Ivar Sekne presenterte boka, som var tilsalgs på møtet.

 

Test

 

 

Nytt 2017

 

Tirsdag 5. desember 2017 kl. 19 på Bekkelagshuset
(ved Sportsplassen trikkeholdeplass)

Holtet i historisk fokus.
Dag Jarnøy skal holde ett foredrag om Parelius. Mange har hørt om Pareliusveien nær Holtet.
Det var Annæus B. L. Parelius som var den første mineralvannfabrikant i Kristiania, som har gitt veien navn.
Men hvem var han og hva var tilknytningen til Holtet? Har han satt spor etter seg andre steder?
Det eneste bildet som eksisterer av ham vil vi vise for første gang.

Som vanlig blir det i pausen solgt kaffe og noe å bite i, samt utlodning av «lokalhistorisk vin».

Etter pausen ser vi på en annen sak. I gamle skriv nevnes litt om Traverbanen som skulle komme på Holtet og strekke seg til Sørli.
Hva het de som startet dette prosjekt og tapte alle sine penger? Historien om denne Traverbanen, som også ble omtalt Berhus Idrettsplass,
vil nå bli fortalt. Her blir det «mye nytt» om gamle saker. Ekebergbanen kan takke kreditorene for at de fikk kjøpe egnet tomt på Holtet.

Nytt styremedlem i BLF: Asle Wennberg

Oppdatert side: Styret.

Foredrag 28.september 2017

Foredraget blir om butikker ved Holtet fra den første og en del år oppover når flere og flere kom med.

Hva het de og hvem drev dem. Så her blir det om butikker, bank, bokhandel, apotek, jernvare etc.

Etter butikkforedraget vil vi fortelle hvorfor Bernhus skole skiftet navn til Bekkelaget skole

Bildet er fra en av de første butikker.

Oppdatert side om Solkoloni da mange på Facebook var ukjent med dette.

http://www.eikaberg.org/145.htm

 

Oppdatert årstallsoversikt, se andre utgave her

http://www.eikaberg.org/aartalloversikt.html

 

BLF har nå satt opp skilt ved Solkolonien på Brannfjell. Det er hundre år siden den ble anlagt. Det finnes ikke noen synlige rester, derfoer satte vi opp et skilt.
Stedet er det turveien(skiløypa) møteer stien opp til Svarta. Her er en liten grasslette.

 

BLF har nå satt opp skilt ved Steinbruddet på Brannfjell. Det var her man begbynte å sprenge ut stein for å anlegge veier over hele Ekebergsletta i 1922.
Planen var bebyggelse over hele Ekebergsletta.

 

Foto fra siste stopp som var ved Steinknuser/Steinbrudd fra 1922.

 

Møte var en lokalhistorisk vandring på Brannfjell lørdag 6. mai, kl 13

med fremmøte i krysset Sandstuveien/Erlandstuveien/Dovresvingen

Vi så på Nylendet, Solkolonien, varden/vanntank, kanonfundament, Svarta, Sanitetsforeningens hytter og steinbrudd.

50 deltakere i det fine været.

Prosjekter under arbeid:

Årstallsoversikt http://www.eikaberg.org/aartalloversikt.html

Innscanning og katalogisering av foto.

Foredrag om falske opplysninger og feil i bildetekster.
Vi tar for oss Nordstrands Blad, Aktuell Historie, Facebook, Wikipedia.

Historien til stedet Svingen (nedenfor Ekeberg gård)

 

BLF møte 29.3.2017 på Bekkelagshuset kl 19

Det var et foredrag ved Dag Jørgensen om veiene i gamle dager i vårt område.

Etter pausen var det et foredrag ved Dag Jarnøy om den eldre historien til Lille Ekeberg.
Her vil Munkebråten, Munkehagen, Svingen, Høienholm og Stampen bli omtalt.
Lille Ekeberg og Ekeberg gård, hadde de noe med hverandre å gjøre?
Når dukket navnet Lille Ekeberg gård opp? Var det en stor gård? Hadde den husmannsplasser?
Mye feil har tidligere og nylig vært hevdet. Vi tar en gjennomgang av hvordan det var.

Ny årstallsoversikt, se første utgave her

http://www.eikaberg.org/aartalloversikt.html

 


Møte på Bekkelagshuset 24. januar 2017 kl. 19

Et omfattende foredrag av Dag Jarnøy:

Historien om utbygging av boliger på hele Ekebergsletta, steinbrudd på Brannfjell, Holtet Haveby, luftskipshavn mm.

Pause med salg av kaffe, vafler og lodd på "lokalhistorisk vin"


BLF vil også ha en avstemning for å godkjenne det nye styret som er foreslått. Kandidatene har akseptert styreplassene.

Dag Jarnøy, Dag Jørgensen, Dag Lundeby, Torill Lundeby, Jan Aasgaard, Tore Lie og Terje Hagerup-Nilsen.

 

Brev utsendt til medlemmer (levert posten 13.1.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til nytt 2016

Til nytt 2015

Til side1