Låven på Kullebund

 

 

Her lå i sin tid låven på plassen Kullebund. Tegningen er fra krysset Sandstuveien - Ekebergveien sett sydover i 1908.

Det var en husmannsplass under Nordseter gård.
Den ble solgt til Jomfrubråten gård i 1808.

 

Ved Holtet og oppover Link til H kart,

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org