Kuskeboligen

 

 

Dette er en del av Holtet gård som ble flyttet litt og ble kuskebolig i 1912.

Huset var tidligere våningshus for Holtet gård (Nedre Holtet som var den opprinnelige Holtet gården under Nordseter)

 

Ved Holtet og oppover Link til H kart,

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org