Holtet Høyere

Senere Holtet Vidregående skole.

 

 

Fra 1939 - 1948 het skolen Bekkelaget høyere skole.

Fra 1948 - 1968 het skolen Holtet høyere skole.

Fra 1968 - 1977 het skolen Holtet Gymnas.

Fra 1977 - het skolen Holtet videregående skole.

 

Fra skolen var ny.

 

Ved Holtet og oppover Link til H kart,

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org