Grensestener

Her er en del av bygrensen fra 1878 mellom Kristiania (Oslo) og Aker

Klikk på grønne rundinger for å se grensestener, kartet fortsetter mot høyre til stein 27

Om stener nr 19, 20, 24, 28, 29, 30, 31 og 35 se her

Grensestener fra 1878

I området nedenfor Kafé Utsikten i Kongsveien kan man fortsatt finne grensestener fra 1878. Dette var tidligere grunn som tilhørte Jomfrubråten gård og som ble solgt til Lorentz Meyer i 1866. Etter hans død solgte arvingene skogen til Kristiania Kommune. De fredet hele Ekebergskråningen for at byens borgere skulle ha dette som friareal. Det er grunnen til navnet Byskogen. Bygrensen fra 1878 gikk gjennom nedre del av dette området.

Bekkelagshøgda Lokalhistoriske Forening har kartlagt disse stenene og avfotografert alle somfinnes i dag. Noen av stenene er borte mens andre er i mer eller mindre god stand. Bildet viser sten nr 2. Her ser vi A 2 (for Aker) inngravert. På baksiden er symbolet til Kristiania. Stenene står i meget bratt terreng, så man bør ha gode sko og klatreferdigheter. Sten nr 1 ble fjernet når man bygget Mosseveien. Sten nr 2 er rett over nedkjørselen til Sjursøya. De andre stenene følger bortover fjellsiden og bort til gjerdet ved eiendommene i Karlsborgveien, videre ved oppkjørselen til "Ekebergrestauranten" for så å fortsette bortover skråningen mot Arctanderbyen. I alt var det 81 stener i en ring rundt byen. Den siste var ved Frognerkilen.


Sten nr. 2

Sten nr. 2 finner man lettest ved å gå langs turveien sydover fra Kafé Utsikten, ta så av den bratte stien mot sjøen og følge den til man er på kanten av fjellet rett over Mosseveien. Gå så sydover et lite stykke og man ser stenen som kneiser på en fjellknaus høyt over Mosseveien.

Gamle markeringstener kjennetegnes ved at man brukte sten man fant på stedet og som så ble de tilhugget.

Unikt foto av sten nr 13

 

Noen av grensestenene er utenfor kartet. Det er i Enebakkveien, Konowsgate og ved Kværner.

 

Nærmere Mosseveien på nedsiden av Karlsborg. Det vil si mellom Kongsveien og Mosseveien er fortsatt noen få grensesteiner fra bygrensen i 1859.

 

Fin turvei langs med Kongsveien:

Uansett er den fine turveien fra Kafé Utsikten til Sportsplassen velegnet for unge og gamle, selv om ikke stenene kan sees herfra. Vi anbefaler at denne turveien blir hyppigere brukt. Turveien ble anlagt  ca 1935.

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org