Foto 2

Bekkelaget ved Ljabrochaussèen (Mosseveien) ca. 1865, til venstre ser vi Kollen.

 

 

Dette unike foto har BLF nå kommet over i en billedsamling fra Cristine Heftye. Sammenlikn tegningen under med bildet over. Rekkverket langs veien og mange andre detaljer er interessant. Tegneren og senere fotograf har stått på litt forskjellige steder, samtidig er det noen år senere at foto er tatt. Så vidt vi kjenner til er dette bildet ikke tidligere vært kjent.

 

 

Dette er en kjent tegning av Bekkelaget fra 1850 årene, som har vært brukt i mange sammenhenger for å vise Bekkelaget i gamle dager. Veien var ferdig anlagt i 1850, jernbanen kom senere.

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org