Bankbygg Aker Sparebank

 

Villa Skotne ble kjøpt av Aker Sparebank. De bygde på så det ble 7 vinduer i bredden.

Den gamle tømmervillaen er inni bygget. Apotek og bokhandel var også i første etasje.

I dag (2016) har bygget 11 vinduer i bredden så det er påbygget mye.

 

Ved Holtet og oppover Link til H kart,

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org