Bankbygg

 

 

Foto 1923 Ekebergbanens kontor, Post og (Christiania) Oslo Sparebank.

Aker Sparebank kom på andre siden av Kongsveien sammen med bokhandel og apotek.

 

1937 Bank og Postbygg ombygges, Oslo Sparebank ut og Sport og Farge inn. Hus påbygges og Elektrisk butikk helt til høyre.

 

Ved Holtet og oppover Link til H kart