Bankbygg

 

Foto 1923 Ekebergbanens kontor, Post og (Christiania) Oslo Sparebank.

Aker Sparebank kom på andre siden av veien sammen med bokhandel og apotek.

 

Ved Holtet og oppover Link til H kart