Vannreservoar

 

80 Vannreservoar på toppen av Brannfjell

 

Dette er et vannreservoar som ble bygget i 1929 for at de høyereliggende strøk av Bekkelagshøgda og Nordstrand skulle få vann. Tidligere var det kun området fra Holtet og lavere som kunne få vann fra Nøklevann grunnet høydeforskjellen. I dag brukes ikke dette mer og de to store tankene står tomme

 

Det er bygget en ny pumpestasjon ved krysset Sandstuveien - Brannfjellveien.

 

 

BLF medlemmer bygger varden.

 

Det ble bygget en varde på toppen av Brannfjell. Den synes på foto som er over 110 år gamle. I 1929 ble vanntanken plassert på toppen og tildekket med løsmasser slik det er i dag. BLF bygde for noen år siden opp varden på sitt opprinnelige sted som nå er litt lavere. Det er på vestsiden av vanntankanlegget.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org