Travbanen

 

(77) Travbanen (ble planert til travbane), men kom aldri i bruk.

Trikkestallområde for Ekebergbanen fra 1917.

 


Området ved Travbanen, i forgrunnen Kongsveien og det som senere ble "kinotomta",
til høyre låven på Bernhus I bakgrunnen litt til venstre sees taket på låven på Holet gård,
som lå omtrent der Holtveien 6 ligger i dag.

 

Link til H kart