Myra husmannsplass

 

74 Myra var en husmannsplass under Ekeberg gård. Det er i dag ingen synlige rester etter plassen, men det er fortsatt ganske fuktig innimellom trærne på denne søndre delen av Ekebergsletta.


Her lå husmannsplassen Myra på andre siden av veien for Brannfjell skole.


Nybråten eller Myra lå rett syd for dagens kunsgressbane på Brannfjellsiden av Ekebergveien.

Erlandstuen lå på vestsiden av Ekebergveien omtrent i samme området. Det var 50 meter fra låven på Myra til uthuset på Erlandstuen.

Våningshuset på Myra lå på nordsiden av uthuset, og det var 400 meter nordover til Smedstua. Mellom Myra og Smedstua lå en utløe som tilhørte Olseløkka der Flaggstanghøyden er i dag.

Brede Henriksen forpaktet Myra i 1846. På plassen var våningshus og fjøs/låve. Sidsel Knudsdatter drev plassen Myra i 1852 og 1854. Plassen bestod av et våningshus av tømmer som var kledt med bord 13 ½ x 9 alen og 3 ¾ alen høy det inneholdt et rom og kjøkken. I tillegg et fjøs oppført av bordkledt bindingsverk 8 x 4 alen og 3 ¾ alen høy som inneholdt 1 rom.

Brede Henriksen forpaktet Ekeberg gård for 50 spesidaler og Myra for 9 spesidaler i 1856. (Plassen Myra var overlatt til slakter Pedersen for 20 spesidaler av Brede Henriksen.

Vi finner i folketellingen for 1860 og 1864 Ole Pedersen på Myra. Det ble avholdt ny branntakst i 1867 da uthus var påbygget siden 1852. Husmann Ole Pedersen bodde her. Plassen bestod av våningshus som var uforandret siden 1852 og inneholdt kjøkken med fast benk og tallerkenrekke, kammers og stue. Huset hadde 5 vinduer og 4 dører, loft med 1 dør og under var det kjeller. Uthus var påbygget i lengden og var nå 11 x 4 ½ alen og 3 ¾ alen høy som også inneholdt fjøs til 2 kyr og en gris.

Vi finner Ole Pedersen i skatteliste for 1872, benevnt Ole Delborg (Delboi) i 1870. I 1875 var fortsatt Ole Petersen her benevnt huseier og snekker. Han var født i 1825 i Sverige. Oles kone var Anike Nilsdatter født i 1833 i Sverige. De hadde datteren Emilie Olsdatter f. 1858. Vi finner også skredder Svend Martin Torgalsen. Han var født i 1839 i Id i Østfold. Hans kone var Elen Marie Kristine Larsdatter. I tillegg finner vi Karl Sigfred født i 1871 og Hans Jacob født i 1874, begge med etternavn Svendsen. Det var 2 kyr på plassen Myra i 1875. I 1880 finner vi Andreas Eriksen på plassen. Det er usikkert når plassen ble fraflyttet og revet, men antakelig er det i 1890 årene.

 

Til kart

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org