Olseløkka

Flaggstanghøyden

 

73 Olseløkka var et stykke jord som ble leiet ut av Ekeberg gård til kjøpmann Peder Olsen og Svend Ammundsen i 1809. De leiet det for 50 år og skulle betale 50 spesidaler i årlig leie. Vi finner i skattelikningen i 1843 Peder Olsen som leier Olseløkka, men han bor i Kristiania.

 

Det skal ha ligget en låve på stedet. Låven ble revet ca. 1900. I dag er det en forhøyning i landskapet med en flaggstang.

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

 

Fra en BLF vandring ved "Flaggstanghøyden"