Ekebergbråten

 

 

 

72 Ekebergbråten var en husmannsplass under Ekeberg gård. Det finnes i dag ikke noen rester etter denne så vi vet ikke helt nøyaktig plassering, men vi vet at det var på sletta inntil den delen av Brannfjellveien som er gangvei i dag.


Området hvor Ekebergbråten har ligget

 

 

Ekeberg gård leide ut et stykke jord i 1807 til Clemet Nilsen Haugerud og Johan Nilsen. Det var flere navn på dette stedet. Navnet Nilsestuen brukes en tid, men senere ble det kalt Pernillestuen etter en kone som het Pernille Pedersdatter. Hun bodde her som enke i 1843 og hun var da 48 år gammel. Julius Johannesen bodde her i 1872.

Plassen ble nok slettet i begynnelsen av 1880 årene som mange av de andre i området.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org