Vestengen

 

71 Vestengen eller Engen var en plass under Ryen gård (gr.nr. 149) Vestengen hadde gårdsnummer 149 bruksnummer 3. Eier var i sin tid Martin Laurits Olsen Enger.

 

 

Våningshuset på Vestengen (en del ombygget) ligger fortsatt på eiendommen som hadde innkjørsel fra hjørnet av Brannfjellveien og Vestengveien.

 

Et ca 100 år gammelt bilde fra Vestengen

 

Ryenengen ligger i nærheten litt lenger mot øst ved dagens T-banestasjon.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org