Østli

 

 

70 Østli var en plass under Ryen gård.

Østli våningshus og uthus fotografert i 1946

 

 

 


Østli fotografert i 1941

 

 

I dag ligger et hvitt murhus her som er foretningsbygg. Det er nederst i Sandstuveien med adresse nr 60 a, det er rett før man kommer til Europaveien.


Plassen har gitt navn til Østerliveien som går helt til Lambertseter(veien). Det er uvisst hvorfor skrivemåten på veien er feil.
Østli har tilhørt Ryenhagen Søndre før Vestengen ble utskilt fra gården. Når Vestengen blir fradelt Ryen gård var Østli med. (Vestengen skiller senere ut Ryenengen og Østli havner da under dette).


Den 30.9.1858 selges plassen Østli, fra eieren av Ryenengen Hans Andersen til Johan Halvorsen for 40 spesidaler.

Folketelling 1875:
John Halvorsen jordbruker og eier født 1800
Innerst Olia Syversdatter født 1841
Hennes sønn Ole Kristian Johansen født 1872

1896 Branntakst for Østli med eier Johan Johnsen, våningshus 6,8 m langt 6 m bredt og 3,7 m høyt. Kjeller i et rom, 1. etg. Kjøkken og værelse, 2. etg. Kjøkken, værelse og 2 kleskott. Det var 2 ovner og 2 komfyrer. Et uthus 9,5 m langt og 4 m bredt og 5,20 høyt. Det inneholdt forgang, grisehus, fjøs til 6 kyr, samt et høyloft. Det hadde 3 dører og 2 vinduer. Det var også en vedbod 3.8 m lang og 1,8 m bred. Branntakst for hele Østli ble satt til kr 3950.-

Fra folketelling i 1900: Graastenmurer og selveier Johan Johnsen født 1834 i Kraakstad Akershus. Hans kone Karen Dorthea Johnsen født 1847 Spydeberg, deres barn Thor Hilmar Stokstad født 1885 i Aker, elev ved Otto Treiders Handelsskole og Karl Albert Johnsen født 1889 i Aker.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org