Libak

 

69 Libak var en plass under Ryen gård. Den lå der Brattlikollen er i dag.

Libak ble frasolgt Ryenenga i 1918. Huset ble revet på slutten av 1950 årene.

Brattlikollen er et kontruert navn etter byggmester Brattli som bygget ut området etter 1945.

 

Foto av Libak med bikubene i forgrunnen ca 1946

 

Libak var en husmannsplass under Ryen gård. Libakveien 7 ville vært adressen hvis huset ikke var revet.

Tidligere gikk veien fra Vestengen over Ryenengen til Libak og ned til Østli.
Carl Johan Johansen på Vestengen bortfester i 1848 et jordstykke som kalles Libak.

Skatteliste 1852, Libak under Ryenengen: Christoffer Christensønn og Andreas Engebretsen som var smed.

Fra folketelling 1865:
Forpakter og maltkontrollør Lars Johannesen født 1817 på Hedemarken, med kone Marie Larsdatter født 1824 i Gudbrandsdalen, med barna Johan Larsen født 1851 Aker, Ludvig Larsen født 1858 Aker, Martin Larsen født 1860 Aker, Lars født 1865 Aker.

1875 folketelling på Libak 254e:
Marie Pedersen (Pedersdatter) huseierske og forpakter født 1823 Fåberg i Gudbrandsdalen
Hennes sønner dagarbeider Ludvig Larsen født 1858 Østre Aker
og Martin Larsen født 1861 Østre Aker
Hennes datter Hanna Karoline Larsdatter født 1865 Østre Aker.
P. Sørensen på Ryenengen var eier av plassen. Marie Pedersdatter eide hus.

Folketelling 1891, Libak: Hans Kristian Olsen født 1826 i Kristiania, skomaker (for egen regning) og kona Karen Jørgensdatter født 1817 på Næs Hedmarken.

Det nevnes i 1917 at plassen Libak ikke har vært bebodd siden 1890. Eieren på Ryenengen har brukt eiendommen for andre leietakere. Saken var at Peder Sørensen hadde livsvarig borett fra han hadde solgt Ryenengen. Han døde i 1902, og han hadde ikke benyttet seg av rettighet til å bo på Libak siden 1890 årene.

1919 branntakst på Libak: Våningshus 8,4 m langt og 7,4 m bredt og 3 m høyt. Inneholdt gang, kjøkken, 2 rom, over loft i et rom, og under kjeller i et rom. Det var en pipe, 2 ovner og en komfyr. I tillegg et uthus 4 m langt og 4 m bredt med 1 rom.

Tidligere har eiendommen vært taksert sammen med husene på Ryenengen (siden det da var samme eier).
Den 8.8.1919 ble en obligasjon kr 2.000.- utstedt fra Bjarne Mellevold til Øistein Martinsen. I følge skjøte ble Libak solgt for kr 9.000.- den 10. mars 1921.

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

Tilbake til kart