Steinknusern

 

64 Steinknusern eller Steinpukkern var et lite pukkverk hvor man sprengte ut og knuste stein.

Steinen ble kjørt på skinner frem til området ved Brannfjell skole og skulle brukes til veier under utbyggingen av hele Ekebergsletta som skulle få tusenvis av boliger. Men det ble stoppet da luftskipshavn skulle bygges på Ekebergsletta.

 

 

 

 

Her ser vi rester av fundament til steinknuserens dampmaskin

 

I dag er fortsatt murte fundamenter synlige og vi ser hvor det har vært sprengt ut stein .