Bekkelaget Politistasjon

 

 

62 Bekkelaget Politistasjon lå her i Kongsveien 51 fra 1907 til 1963. Også kalt Smedstua da det lå en smie her fra Kongsveien ble bygget 1890.

 


I dag er alle husene på bildet revet.

 

 

Gammelsrud og Syversen var de første politikonstablene på Bekkelaget.

 

Nede ved Mosseveien / Nordstrandsveien lå Nordstrand Politistasjon og arrestlokale. Her var det Wilberg som var sjef.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org