Berget / Fjellhytten

 

57 Berget (Nordre) var en husmannsplass under Nordseter gård,

den ble privat og fikk navnet Fjellhytten Gnr. 157 bnr. 38 i Ekebergveien 132.

 


 

Den ble revet i 1963 og tidligere overlærer ved Bekkelaget skole bygde seg et hus her.

 

 

Ved Holtet og oppover Link til H kart,

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org