Skovhjemmet

 

 

Eiendommen Skovhjemmet Gnr. 154 bnr. 7 ble solgt i 1888.

Det var landsted og senere bolig for Emil Rasmussen.

 

Det var en av de første villaeiendommene nær Holtet og lå i dagens Heiasvingen, men hadde den gang lang innkjørsel inn fra Kongsveien.

Fabrikkeier Anton Olsen kjøpte eiendommen i 1910. I dag er det ingen rester etter huset.

 

 

 

Ved Holtet og oppover Link til H kart,

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org