Kneppe

 

 

4 Kneppe med gårdsnummer 153 var en liten eiendom nede ved sjøen. Her bodde en fiskerfamilie i mange år. Jomfrubråten gård med gårdsnummer 152 eide området fra Kneppe og bort til Karlsborg og Ekebergrestauranten.

 

 

Her ser vi Kneppe fra sjøsiden i 1870 årene. Vi skimter Mosseveien i bakgrunnen.

 

 

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org