Ballsletta

 

178. Ballsletta er en del av Ekebergområdet ved Ekebergsletta som er beregnet på lek for barn og unge. Den ble første gang opparbeidet av Oslo Kommune før krigen.

 

Plaskedammen som ikke lenger er i bruk.

 

Det har tidligere vært en naturlig dam her, kommunen bygget så en grunn plaskedam for barn som er her i dag. Grunnet hygienen er dammen nå uten vann. Før ble den renholdt ofte og man kunne bruke den.

 

Kiosken på Ballsletta (ved Ekebergsletta) i 1950 årene, den er revet for mange år siden.

Når Ekebergrestauranten ble bygget i 1916 hadde man allerede sett et behov for folk som ville ta med seg niste og gå en tur i Byskogen med litt enkel uteservering. Det ble derfor satt opp en liten Kiosk på Thalén (Kafe Utsikten er nyere navn) i 1929. Det er nede ved Kongsveien.

Det ble også satt opp en kiosk med samme formål på Ballsletta i 1927, se bildet over. Disse to kioskene på Ballsletta og ved Kongsveien (Kafe Utsikten) var tegnet av Byarkitekt Aars og var til å begynne med like.

 

Tilbake