Malmøya brygge

 

270 Malmøya brygge, var i sin tid dampskibsbrygge for den lokale båtruten fra 1870-årene helt frem til 1940-årene.

Her har blant andre dampbåten Ceres lagt til

 

Malmøy Vel eier fortsatt brygga. Dampbåtene måtte tidligere betale avgift for å legge til her. I bakgrunnen mot øst ser vi Ulvøya.

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org