Hovedbølet

269. Kristoffer Kristoffersen drev hovedsaklig med fiske og hadde et lite hus på sydsiden av øya. Han og familien var den eneste som bodde her. Fra 1806 ble han forpakter for eier Jonathan Julius von Aars.

 

Hovedbølet på Malmøya.

Hovedbølet, Gnr. 196 bnr. 81, ble bygget i 1816 som landsted for øyas daverende eier, generalkrigskommisær Gabriel Hetting. Det var en tømmerbygning i 1 1/2 etasje (12,5 meter langt og 4,5 meter bredt) med tegldekket halvvalmet tak. Bygningen ble senere utvendig pusset i forbindelse med kalkproduksjon (se 271).

Nytt hovedhus oppført i 1815, det var på 12,5 x 7,5 meter og var en tømmerbygning. I tilleggg ble det bygget låve, fjøs og stall i tømmer med samme mål som det nye hovedhuset. Fasilitetene var så bra at man nå kunne bo her ute.

 

Malmøya i 1930 årene, til høyre i bakgrunnen ses Ormøya i nord.

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand