Ormsund

 

 

263. Ormsund, Gnr. 198 bnr.1 og 44. Hovedbølet, eldste bygning fra tidlig 1700-tall, revet ca.1970.

Nåværende bygning , opprinnelig i en etasje også fra 1700-tallet, men påbygget antagelig etter 1841, da eiendommen ble solgt til høkerborger Jørgen Christian Juul. Kalles Juulgården.

Etter påbygningen trekk av sveitserstil, men i årenes løp en del ombygget.

Fra Ormsund med Bekkelaget i bakgrunnen

 

I dag med Ulvøya til venstre i bildet.

 

Stedet het Ormsund fordi sundet buktet seg som en orm. I nyere tid er navnet Grønnsund også brukt.

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand