Lilleborg

 

 

261. Lilleborg, Gnr. 198 bnr. 3.Tårnvilla, første del fra 1860-årene, påbygd i 1890-årene. Har vognremisse, kumbadehus, båthus og rester av blomsterhandler Lisseys hageanlegg i tidens stil.

Eies av Oslo Kommune. Drives som samfunnshus for distriktet av et andelslag av lokale foreninger. Badehus istandsatt med bidrag fra Byantikvaren.

 

 

 

Lilleborg i 2004

Byste av Agathe Backer Grøndahl, se også Odden

 

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org