Grønnlia

Punkt 256. Grønnlia var noen få hus som lå nede ved vannet. Senere kom Mosseveien og toglinjene gjennom området. I tillegg har kaiområdet blitt utfylt og økt betraktelig.

 

 

Bordtomtene i 1870 årene med Grønnlia nærmest.

 

Henrik Wergeland kjøpte seg en liten hytte her på ett rom 15. mai 1838. Eiendommen ble solgt året etter da han giftet seg 27. april 1839. Han hadde stedet i ca ett år. Han flyttet så inn i Akersveien (Damstredet 1) med sin kone etter bryllupet. To år etter Wergelands død, i 1847, ble hytta i Grønlia solgt til bortflytting.

 

 

Ved en av hagene til en eiendom i Grønlia for noen år siden. Her var fortsatt bygrensestein nr. 2 fra 1859 frem til for noen år siden. Det er i dette området Wergeland hadde et lite hus. Området er nå jevnet med jorden og bygrensesteinen fjernet av Oslo Vei, som trodde det var en gjerdestolpe.

 

 

Bygrensestein nr 2 før den ble ødelagt av veietaten da de laget en slakk skråning i området.

De hevdet det var en enslig portstolpe og kjørte den på fyllingen.

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand