Carlsborg

254 Sveitservillaen Carlsborg ved Sjømannskolen. Utdrag av foredrag i BLF 8. november 2001:

Carlsborg sett fra vest i 2001 med verandaen mot sjøsiden, flaggstangfestet var ved den tidligere utsiktsplassen.

 

Historien til eiendommen Carlsborg, som ligger mellom Sjømannskolen og Ekebergrestauranten, starter med gården Jomfrubråten.
Jens Andersen kjøpte gården Jomfrubråten i 1830. Han drev denne i mange år som en flittig og dyktig bonde. Han kom senere i økonomiske vanskeligheter.
Jomfrubråten gård ble derfor solgt på tvangsauksjon i 1866, tilslaget gikk til Lorentz Meyer for 11 250 speciedaler. (Gjelden på gården var da 11 000 speciedaler)

Det som ble solgt var selve gården med masse skog, plassen Kullebund i Ekebergveien, landstedet Carlsborg, samt eiendommene Øvre Kongshavn og Kongshall i Karlsborgveien.
Lorentz Meyer selger videre med en gang Jomfrubråten gård med gårdsbygninger, jorder og plassen Kullebund til Jørgen Rustad for 7 000 speciedaler. Men han beholder Fruebråten som er store deler av skråningen skråningen helt til Bekkelaget (Det vil si omtrent ved Framveien på nedsiden av Sportsplassen og helt ned til sjøen).


L. Meyers hadde et staslig stort hus med en stor park til have ved Grønnlia. Denne eiendommen hadde hans far kjøpt av det nedlagte Alunverket. Dessverre måtte huset rives i 1877 da jernbanen skulle føres frem sydover.

 

Landstedet Carlsborg med 4,3 mål tomt, selges ved auksjonsskjøte for 2250 speciedaler til Christian Emil Schreiner. Carlsborg var da nybygget av bonden Jens Andersen på Jomfrubråten gård. På eiendommen var det oppført et hus på 9,6 x 6,5 m og et stort uthus med bryggerhus, vognremisse, vedbod og 2 doer.


Utsikt fra Carlsborg mot byen i 1865

Christian Emil Schreiner flytter til Carlsborg med sin kone Bethy og sønnen Fredrik Elster.
Senere i 1880 er det enkefru Schreiner som bor her. Eier er da direktør K. Bryn. På eiendommen er et hus på 9,6 x 6,5 m og et uthus på 15,6 x 6,5 meter.
Lorentz Meyers arvinger selger senere Fruebråten (som er hele skråningen) til Kristiania Kommune i 1889 for kr. 82 000.
Området fredes for å gi en grønn åsside og være friluftsområde for byens befolkning.

Eiendommen Jomfrubråten gård hadde matrikkelnummer 181. Carlsborg het således matrikkelnummer 181 løpenummer 238h.
Jomfrubråten gård fikk så nytt matrikkelnummer 152. Bygrensen ble flyttet i 1878 og Carlsborg ble da innlemmet i byen og fikk igjen nytt matrikkelnummer.

I 1891 er det kommet flere tilbygg på hovedhuset, tidligere uthus med mer er revet.
I tillegg er et nytt hus satt opp litt lenger syd på samme tomt som nå er delt i to. Her bor kontorsjef Anton M. Lund i Norsk Hovedjernbane. Han har bygget og eide dette søndre huset.
Huset til Schreiner (nå eiet av Bryn) fikk da bruksnummer 20. Adressen var Karlsborgveien 20. Senere adresse ble Kongsveien 21. Nytt matrikkelnummer ble senere 235 bruksnummer 17 slik det er i dag.

Huset til Lund hadde adresse Karlsborgveien 23. Senere adresse ble Kongsveien 23 og nytt matrikkelnummer 235 nummer 18 slik også dette heter i dag. Husene burde hatt adresse til Jomfrubråtveien hvor de faktisk ligger, eller Karlsborgveien som de først lå til. Det kan nevnes at Kongsveien kom i 1891.

Carlsborg var eid av Gustav Larsen i 1897 og tobakksarbeider Olsen fra St. Halvardsgate i 1901. Senere i 1904 ble landbruksoverlærer i Ås, Ing. Gustav Landmark eier av Carlsborg. Huset Carlsborg ble overtatt av Kommunen i 1920 og ble i mange år disponert av Kirkevergen. Bygartner Røhne skal ha bodd på eiendommen i 1930 årene.
"Lunds hus" ble overtatt av Kommunen i 1942 og ble leid ut av Kommunen ved Boligbedriften.

I dag er begge husene innlemmet i Ekebergparken. Karlsborg som Restaurant og Lunds hus er informasjonssenter i Ekebergparken.

 

 

Huset Carlsborg fra baksiden før Ekebergparken ble realisert.

 

 

Karlsborg2014

Karlsborg ble ombygget til Resaurant. Foto fra 2014.

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org