Ryenbergveien 5

 

253 Her bodde Anne Brannfjell på slutten av 1800 tallet og tok imot syke folk. Avisen VG hadde en helside om et besøk hit i 1891.

Ryenbergveien 5 i våre dager.

 

 

Gravergaten eller Konowsgate som den er omdøpt, er rett på nedsiden her.

Anne Brannfjell bodde i slutten av sitt liv i mange år her i Gravergaten 21 og 23. Det er ca 50 meter fra Ryenbergveien 5.

 

Her er det i dag bygget helt nye hus ved Konowsgate 21 og 23.

På bildet sees nr 25, som er det grønne huset.

Sønnen til Anne Brannfjell, Christian Olsen Øiseth, drev butikk i nr. 23.

Helt til høyre er Christian Øiseth og moren Anne Brannfjell er damen til venstre for han med skaut. Hun døde i 1905.

 

Les mer om: Anne Brannfjell historie

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand