Steinbruddet

 

252 Her i Ryenbergveien var det tidligere et stort steinbrudd, senere bilverksteder og bilopphugging.

I dag ligger Oslo Panorama Ekeberg her med 4 store boligblokker. Grensestein nr 27 fra bygrensen i 1878 ligger også her.

 

Steinbruddet i 1920 årene.

 

 

Grensestein 27 som har falt ned fra fjellsiden hvor den har stått.

 

Ryenbergveien i dag. Nederst utenfor bildet, er fortsatt et lite bilverksted.

 

 

Grensestein 27 som nå er satt lett tilgjengelig på plenen i Ryenbergveien 73 a.

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org