Middelalderbyen

 

251 Middelalderbyens område har mer og mer kommet frem i dagen. Det var her byen Oslo var fra ca. år 1000. Vannspeilet ved Alnaelva sitt utløp er demmet opp slik at man ser hvorledes sjøen sto på den tiden. Les mer under Interesseforeningen Oslo Middelalder.

 

Fra jubileumsfeiringen i år 2000

 

 

Her sees området hvor Clements kirkens ruiner er i forgrunnen.

 

 

 

Her er huset som lå i forgrunnen på bildet over revet.

Det ble revet i 2000 og var et industri og lagerlokale med adresse Saxsegaardsgate 11.

På dette bildet er ruinene til Clements kirken helt fremme i dagen.

 

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand