Oslo Ladegård

 

250. Oslo Ladegårder er bygget på ruinene av biskop Nicolas gamle borg fra 1200 tallet. En av borgens haller er i dag i kjelleren på huset. Biskopen i Oslo holdt til her frem til 1554. I 1624 brant byen og den ble flyttet til Christiania ved Akershus festning. Fra 1711 var huset ladegård for festningen.

 

Oslo Ladegård og barokkhaven som sommerstid er et fint skue.

 

Ladegaard2000

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand