Enden husmannsplass

 

 

247 Enden husmannsplass under Lambertseter gård. Det var typisk for husmannsplassene at de lå langt vekk fra gården,

som oftest helt på grensen til nabogården. Det var et lite hus som husmannen selv måtte sette opp,

og noen ganger en liten flekk jord til eget bruk. Som betaling var det pliktarbeid på gården og litt leie.

 

 

Enden og grisehusene.

 

 

Hans Løvseth på Enden hadde mange griser antakelig frem til 1944.

Kona ble boende på stedet etter han døde. bolighuset ble revet i 1960 ved hennes død.

 

Rester av grunnmurer i våre dager, til høyre (nord) for bakken Grisern.

 

Se også Lambertseterbråten som lå på oppsiden

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand