Tallberg

 

246 Tallberg var en av husmannsplassene under Munkerud gård.

I dag er kun navnet bevart i veinavnet her. Munkerud gård hadde på det meste 6 husmannsplasser. Skoven, Ødegård, Tallberg, Stenstuen og Bakken søndre og nordre. De 2 siste nær dagens endeholdeplass for trikken på Ljabru.

 

På dette bildet av Seterkrysset ser vi kirken med den første type spir.

Til venstre skimtes området hvor Tallberg lå, litt nord for kirken innerst i dagens Tallbergveien.

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org