Ljanselva

 

244 Ljanselva kommer fra Lutvann via Nøklevann, Skraperudtjern og renner forbi Skullerud og Lerskallen. Ved Hauketo er et en gammel stenbro som har gitt inspirasjon til Søndre Nordstrand sin bydelslogo.

Dette vassdraget har i de senere år vært truet av storstilt boligutbygging, men ser nå ut til å være reddet intil videre.

Elva i vårløsningen

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand