Hengebro

 

 

243 Hengebro over bekken.

Her var det i mange år en privat hengebro over bekken som var interesant og skummel å gå over. Den er revet for mange år siden.

Vi etterlyser et bilde av denne, har noen et slikt?

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand