Munkerud gård

 

 

242 Munkerud gård (gårdsnummer 181) var tidligere eid av klosteret på Hovedøya, derav navnet. Det var en av de største gårdene i området. Kun Nordseter var på samme størrelse når man snakker om skattbarhet eller utbytte. Munkerud ble regnet som 1/2 gård. Den hadde fra 1 til 6 husmannsplasser, hvor Tallberg nær dagens Seterkryss er mest kjent.

Tegning av gården fra 1908, tegnet av Erling Falch.

 

 

Eier fra 1759 var Wilhelm Falck og fra 1852 kaptein Christian Oppegaard. Det var hageanlegg med en stor dam. I tillegg ble det gravet ut en stor dam som vannforsyning nord for gården, den fikk navnet Postdammen. Gårdsdriften ble nedlagt i 1946.

 

Munkerud gårds våningshus en viterdag.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand