Postdammen

 

 

240 Postdammen var en dam som ble gravet ut for å være vannforsyning til Munkerud gård. Dammen ligger her den dag i dag, men er lite tilgjengelig og veldig bevokst langs breddene.

 

Postdammen med is på vannet en vårdag 2004.

Huset som ligger til høyre i Kaptein Oppegårdsvei eier dammen.

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand