Lindbäckdammen

 

238 Lindbäckdammen er bevart på en liten kommunal tomt ved Tysleveien hvor det også er en barnehave.

Det var i sin tid vannforsyning til Tyslevseter gård, som senere ble eid av Lindbäck og Kittel Nilsen,

før det ble helt utparsellert til villastrøk.

Det var fisk (karper) i dammen og for mange år siden (1960 årene) var det også små igler her.

 

 

 

Dammen med Canvas barnehagen i bakgrunnen til høyre på et foto fra en del år tilbake.

Dammen er dessverre i dag i ferd med å gro igjen.

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand

 

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org