Seterbråten

 

(237) Seterbråten var en av husmannsplassene under Lambertseter gård.

Bygningen er bevart og ligger i friluftsområdet og er fortsatt bebodd.

 

Seterbråten i nyere tid.

 

 

 

 

 

På uthuset kan man se gammelt tømmer på nordveggen.

 

Rett ved på nedsidenmot Europaveien lå plassen Enden, i det området som kalles Grisern

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand