Sandsiloen

 

236 Sandsiloen til tidligere Oslo Kommune Veivesenet, har innkjøring på toppen av fjellet. Her kjøres det inn store mengder sand som ligger lagret frostfritt i fjellet.

Lastebilene som trenger sand (hovedsaklig strøsand) kjører inn fra Europaveien inn i fjellet, og sand renner ned via påfyllingssluser.

 

Anlegget har en buet gjennomkjøring, en innkjøring utenfor bildet og dette er utkjøringen.

 

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org