Leirskallen

 

234 Leirskallen hopp og slalombakke ligger rett ved krysset Nordstrandsveien og Europaveien. Skullerudbussen hadde sin endeholdeplass her ved Skulleruddumpa som det kalles i dag.

Skitrekket.

 

 

Renn i Leirskallbakken 1970. Navnet Leirskallen kommer fra en gård som lå nær bakken, rett ved dagens vei Leirskallbakken.


Leirskallen gård hadde gårdsnummer 180 og ble etter hvert delt i flere bruk, blant annet Vestre Leirskallen.

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand