Seterkrysset / handelssenteret Seter

 

233 Ved krysset Nordstrandsveien Ekebergveien utviklet det seg tidlig et handelsenter med navnet Seter.

 

Bilde fra Seterkrysset fra tiden før bensinstasjonen ble ombygget

 

Handelsbygget i en eldre utgave enn dagens.

 

 

Seterkrysset ca 1900

 

Seterkrysset ca 1900 med bryggerihest som drikker av vanningstenen

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand

 

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org