Store Ljan

 

 

232 Store Ljan gård var en av flere gårder med Ljansnavnet.

Den mest kjente er den som lå ved Hvervenbukta nedre Ljan, og den fikk navnet Stub Ljan etter en av eierne der. Øvre Ljan lå nederst i Herregårdsveien. Begge Ljansgårdene ble slått sammen og fikk navn Store Ljan. Ljabru har også hørt til Ljan langt tilbake i tid.

 

 

Store Ljan i dag.

 

Copyright: foto er merket og all bruk må forespørres BLF.

Tekst kan man bruke med kildeangivelse: www.eikaberg.org

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand