Hvervenbukta

 

231 Hvervenbukta er en del av det tidligere storgodset Stub Ljan.

Eierene her kunne måle seg med selv Bogstad.

Det var skogene og sagbrukene i Gjersøelva som genererte mye penger via eksport av trevirke.

 

Den store hovedbygningen brant ned og kun den hvite strandpaviliongen, portnerboligene og noen skur/hus er igjen.

 

Tilbake til kart over bydel Nordstrand